BESØKSUTVIKLING

( Teater Manu norsk Tegnspråkteater , Haugaland Seniorteater, Haugesund barne og ungdomsteater, Haugesund barne- og ungdomsteater, Haugesund Teater, Russisktalende forening på Haugalandet )
Totalt besøk: 4946