Dagens program Programoversikt Kulturkalender Gamle nyheter! Årskalender Priser 2019
Avansert rom søk
Besøksutvikling Besøksutvikling - uke Besøksutvikling - ukedag Månedssresultater Besøk fordelt på målgrupper Besøk fordelt på målgrupper ( H+ S) Avstandstabell fritidsklubb Teater - Boal og Brostein Teater - andre Hemmingstad Kultursenter totalt Aktivitetstimer gruppe/bruker
Logg inn

SELECT DATE_FORMAT(dato,'%e') AS dag,d1.ida,DATE_FORMAT(dato,'%d-%m-%y') AS dat, IF(d1.mttype=10 OR d1.mttype=7 OR d1.mttype=8,1,0) AS utkf, IF(forening='', CONCAT(if(d1.mttype=10 or d1.mttype=7 or d1.mttype=8,'',''),date_format(fra,'%H:%i'), IF(hidden_flag,'---------------',CONCAT(if(d1.ikke_mott,'',''),etternavn,', ',fornavn,''))), concat(if(d1.mttype=10 or d1.mttype=7 or d1.mttype=8,'',''),date_format(fra,'%H:%i'), IF(hidden_flag,'---------------',CONCAT(if(d1.ikke_mott,'',''),forening,'')))) AS label FROM `hks_avtaler` d1, hks_kunder2 d2, hks_data d3 WHERE MONTH(dato) = ? AND d1.avlyst=0 AND d1.kunde=d2.id AND d1.ida=d3.ida AND d1.avdeling= ? AND YEAR(dato)= ? GROUP BY d3.ida ORDER BY fra
UkeMaTiOn ToFr
SELECT DATE_FORMAT(dato,'%e') AS dag,d1.ida,DATE_FORMAT(dato,'%d-%m-%y') AS dat, IF(d1.mttype=10 OR d1.mttype=7 OR d1.mttype=8,1,0) AS utkf, IF(forening='', CONCAT(if(d1.mttype=10 or d1.mttype=7 or d1.mttype=8,'',''),date_format(fra,'%H:%i'), IF(hidden_flag,'---------------',CONCAT(if(d1.ikke_mott,'',''),etternavn,', ',fornavn,''))), concat(if(d1.mttype=10 or d1.mttype=7 or d1.mttype=8,'',''),date_format(fra,'%H:%i'), IF(hidden_flag,'---------------',CONCAT(if(d1.ikke_mott,'',''),forening,'')))) AS label FROM `hks_avtaler` d1, hks_kunder2 d2, hks_data d3 WHERE MONTH(dato) = ? AND d1.avlyst=0 AND d1.kunde=d2.id AND d1.ida=d3.ida AND d1.avdeling= ? AND YEAR(dato)= ? GROUP BY d3.ida ORDER BY fra
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
<
Hemmingstad Kultursenter

Lørdag den 29. januar 2022

>
F 12:00
T 17:00
Biografen Cafe
Kafeen