Dagens program Programoversikt Kulturkalender Gamle nyheter! Årskalender Priser 2019
Avansert rom søk
Besøksutvikling Besøksutvikling - uke Besøksutvikling - ukedag Månedssresultater Besøk fordelt på målgrupper Avstandstabell fritidsklubb Teater - Boal og Brostein Teater - andre totalt Aktivitetstimer gruppe/bruker
Logg inn

Leiepriser og betingelser

Prisliste gjeldende fra 01.01.2019
  Innenfor åpningstid Utenom åpningstid Endring
Varenr. Vare Kapasitet Timepris Dagpris Timepris Dagpris Endret Endret av

Generelt

Lag og foreninger som er faste brukere av skal under normale omstendigheter ikke betale husleie. Rigging og rydding besørges av bruker.

Private brukere, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal betale husleie på . Se tabellen nedenfor for detaljer. I spesielle tilfeller kan vi også tilby pakkeløsninger til kurs og konferanser eller ved lengre leieavtaler. Ta kontakt med kultursenteret for nærmere informasjon. Rigging og rydding inngår i leieprisen.

Servering

Biografen Cafè har enerett til all servering ved . Det kan gis dispensasjon i tilfeller der BiografenCafè ikke kan levere eller etter direkte avtale med BiografenCafè.

Fritak

Lag og foreninger som i hovedsak arbeider med barn og ungdom og brukergrupper med særskilte behov er untatt fra å betale husleie. Brukere som ønsker fritak fra husleie må levere begrunnet, skriftlig søknad om dette til kultursenteret.

Utstilling

Utstillere betaler 10 % av omsetning i kommisjon.

Avbestilling

Normal frist for avbestilling er 4 uker. For arrangement som er bestilt med kortere margin enn 4 uker, skal eventuell avbestilling skje i løpet av første halvdel av tiden før arrangementet. For avtaler som er inngått mer enn 6 måneder før arrangementsdato, gjelder 12 ukers avbestillingsfrist.

Unntak

Brukere som benytter lokalene til inntektsbringende arrangement skal alltid betale husleie. Ved basarer og lignende, betales 10% av omsetningen i leie.

Timepris

Timepris gis til arrangører som disponerer et rom mindre enn 3 timer. 3 timer eller mer anses som en dagleie.

Sist oppdatert den . av